SuperCalco® M | Carmeuse |

SuperCalco® M se klasifikuje kao građevinski kreč CL70-S prema standardu EN 459-1 , prilagođen potrebama izvođača radova zahvaljujući visokoj obradivosti i boljoj integraciji u krečno-peščanoj mešavini. Preporučuje se za zidarske maltere i grublje vrste lepljenja i fasadnog malterisanja. Proizvod je u skladu sa CE oznakom i državnim propisima.

Kreč | Ingram dd Srebrenik |

Hidratisani kreč CL 90-S