YTONG CLASSIC ZB 20/20

Glavne karakteristike Ytong CLASSIC blokova su nizak koeficijent toplotne provodljivosti i dobre mehaničke osobine. Ytong CLASSIC blok izrađen je od potpuno prirodnih materijala, ekološki je prihvatljiv te spada u A1 klasu reakcije na požar. Zbog svoje poraste strukture Ytong CLASSIC blokovi odlikuju se dobrim termoizolacionim osobinama te u većini slučajeva gradnja Ytong CLASSIC blokovima ne zahtijeva dodatnu toplotnu izolaciju. Ukoliko je potrebno, uz gradnju Ytong CLASSIC blokovima preporučuje se koristiti MULTIPOR mineralne termoizolacione ploče kako bi se postigla ugodna i zdrava mikroklima u prostoru.Ytong CLASSIC blok pogodan je za gradnju nosivih i nenosivih zidova u skladu sa važećim tehničkim propisima.

YTONG CLASSIC TB 25/20

Glavne karakteristike Ytong CLASSIC blokova su nizak koeficijent toplotne provodljivosti i dobre mehaničke osobine. Ytong CLASSIC blok izrađen je od potpuno prirodnih materijala, ekološki je prihvatljiv te spada u A1 klasu reakcije na požar. Zbog svoje poraste strukture Ytong CLASSIC blokovi odlikuju se dobrim termoizolacionim osobinama te u većini slučajeva gradnja Ytong CLASSIC blokovima ne zahtijeva dodatnu toplotnu izolaciju. Ukoliko je potrebno, uz gradnju Ytong CLASSIC blokovima preporučuje se koristiti MULTIPOR mineralne termoizolacione ploče kako bi se postigla ugodna i zdrava mikroklima u prostoru.Ytong CLASSIC blok pogodan je za gradnju nosivih i nenosivih zidova u skladu sa važećim tehničkim propisima.

YTONG CLASSIC TB 30/20

Glavne karakteristike Ytong CLASSIC blokova su nizak koeficijent toplotne provodljivosti i dobre mehaničke osobine. Ytong CLASSIC blok izrađen je od potpuno prirodnih materijala, ekološki je prihvatljiv te spada u A1 klasu reakcije na požar. Zbog svoje poraste strukture Ytong CLASSIC blokovi odlikuju se dobrim termoizolacionim osobinama te u većini slučajeva gradnja Ytong CLASSIC blokovima ne zahtijeva dodatnu toplotnu izolaciju. Ukoliko je potrebno, uz gradnju Ytong CLASSIC blokovima preporučuje se koristiti MULTIPOR mineralne termoizolacione ploče kako bi se postigla ugodna i zdrava mikroklima u prostoru.Ytong CLASSIC blok pogodan je za gradnju nosivih i nenosivih zidova u skladu sa važećim tehničkim propisima.

YTONG CLASSIC TB 40/20

Glavne karakteristike Ytong CLASSIC blokova su nizak koeficijent toplotne provodljivosti i dobre mehaničke osobine. Ytong CLASSIC blok izrađen je od potpuno prirodnih materijala, ekološki je prihvatljiv te spada u A1 klasu reakcije na požar. Zbog svoje poraste strukture Ytong CLASSIC blokovi odlikuju se dobrim termoizolacionim osobinama te u većini slučajeva gradnja Ytong CLASSIC blokovima ne zahtijeva dodatnu toplotnu izolaciju. Ukoliko je potrebno, uz gradnju Ytong CLASSIC blokovima preporučuje se koristiti MULTIPOR mineralne termoizolacione ploče kako bi se postigla ugodna i zdrava mikroklima u prostoru.Ytong CLASSIC blok pogodan je za gradnju nosivih i nenosivih zidova u skladu sa važećim tehničkim propisima.