NEXE - Klasični program

MB - 3 Optim

MB - 2 Optim

Giter blok MB 2

Giter blok MB 2 Optim

Blok BH 4

Blok BH 6

Giter blok 25

Giter blok 25 Optim

Giter blok 29

NEXE - Termo program

TB - 25 Optim

TB - 30

Termo blok TB 20

Termo blok TB 20 Optim

Termo blok TB 25

Termo blok TB 25 Optim

Termo blok TB 25/30 Optim

Termo blok TB 38

Termo blok TB 20

Termo blok TB 20 Optim

Pregradni program

Pregradni blok 10/38/19

Pregradni blok 12/38/19

Pregradni blok 12/38/23,8

Cigla | I-CRNI | CAZIN

Korištenjem opekarskih proizvoda, koji su ekološki i ekonomski kompatibilni sa životnim okruženjem, pri izgradnji Vašeg doma, osiguravate sebi: toplotnu izolaciju, održavanje temperature te rekuperaciju toplote, paropropusnost, odnosno prevencija stvaranja kondenzacije, čist zrak i ugodnu klimu, a samim tim zdrav i ugodan život.

Cigla | EKO TERM | IGM VISOKO